Actueel
klik hier voor openen  Informatie
  Activiteiten
klik hier voor openen  Projecten
klik hier voor openen  Over VAM
klik hier voor openen  Contact


English
Nieuwe stappen gezet in Mali

Marie-Antoinette de Veth, Stichting VAM, bracht in september j.l. een bezoek Mali om de voortgang van het vrouwenvakschool project te bespreken met alle lokale partners.

Vanwege de onveiligheid in Bandiagara besloot VAM op advies van de NL. Ambassade in Bamako onze missie te verplaatsen naar de hoofdstad.

 
De bedoeling van het bezoek was om samen met de directie van de Vrouwenvakschool, Djeneba Minta,  de voorzitter van Tuma Barama, Amadou Ouologuem  en de aannemer Yousouf Minta 4 projecten in de planning te zetten en een uitvoeringsplan te maken. Het betrof:

  • Het project blauwe pomp
  • 10-weeks Lesprogramma  omtrent water, sanitatie en hygiëne; de vrouwen die de opleiding krijgen voor de eco-toiletten moeten dit programma ook volgen zodat zij ook andere vrouwen kunnen voorlichten en instrueren.
  • De opleiding voor de herstelwerkplaatsen voor naaimachines en fietsen.
  • Het project van de eco-toiletten.

Wat het laatste project betreft:
Daar wij niet eerder naar Mali konden gaan hebben wij in september een nieuwe planning gemaakt en besproken wie welke verantwoordelijkheid en taak heeft.

Aanvankelijk was de bedoeling om mensen uit Togo uit te nodigen naar Mali; tijdens ons bezoek is besloten om hiervan af te zien. Deels vanwege veiligheid, maar ook omdat de communicatie met hen niet soepel verliep. Wel wordt gebruik gemaakt van hun ervaringen met betrekking tot de bouw, sensibiliteitsprogramma’s, hergebruik voor de landbouw en organisatie.

De opdrachtgever voor dit project is St. VAM, de verantwoordelijke voor de uitvoering is de directeur van de school; zij rapporteert aan VAM, voert de selectie van de vrouwen uit, organiseert het lesprogramma.

De aannemer vormt een team en is uitvoeringsverantwoordelijke voor de bouw en adviseert de directie van de school met betrekking tot de juiste opleiders ( theoretisch en praktisch). Deze aannemer is de juiste persoon voor dit project, heeft veel ervaring met technische projecten die uitgevoerd worden door vrouwen en is tevens opleider.
Deze aannemer zal ook dit project, wat de bouw en het starten van de onderneming betreft de komende 2 jaar superviseren.
Planning:
2016:
Oktober:  Selectie vrouwen en verwerken van informatie door het team van de aannemer;
November, december, januari: theoretische en praktische opleiding voor het bouwen van de 4 toiletblokken ( verschillende modellen);
2017:
Februari/maart: ontwikkeling Module hergebruik en training van de vrouwen in verspreiden van kennis;
april/mei: business training voor starten bedrijf;
juni: training van vrouwen op school in gebruik van de toiletten, verkoop, sensibiliseren;
juli: organisatieontwikkeling en opzet en start van bedrijf ( constructie en voorlichting eco-toiletten)
september: evaluatie


Laatste bewerking: 31 december 2016 | Pagina uitprinten | Terug | Home