klik hier voor openen  Actueel
klik hier voor openen  Informatie
  Activiteiten
klik hier voor openen  Projecten
  Over VAM
klik hier voor openen  Contact


English
Vrouwenvakscholing

Vrouwenvakscholing is een formule die staat voor kortdurende, parttime opleidingen, individuele begeleiding, nazorg en kinderopvang.

Historie
De Vrouwen Vakscholen in Nederland ontwikkelden door de jaren heen een zeer succesvolle formule om volwassen vrouwen in korte tijd op een praktische manier op te leiden en blijvend aan een baan te helpen. Vrouwenvakscholing kwam op de tocht te staan toen in 2002 de Vrouwen Vakscholen in als onafhankelijk instituut werden opgeheven.Om het erfgoed van de scholen veilig te stellen, werd in april 2003 VAM opgericht: Stichting Vrouwen en Arbeidsmarkt.

Volwassen vrouwen
Als erfgename van het VVS-gedachtegoed, weet VAM bij uitstek hoe je volwassen vrouwen met een afgebroken of weinig formele opleiding of ‘verouderd’ en veelal laag opleidingsniveau snel kunt bij- en omscholen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Op een praktische manier, zonder overtollige ballast en aansluitend bij hun in de praktijk opgedane kennis en ervaring. Ook weten we hoe je met de juiste begeleiding, deze vrouwen kunt helpen een baan te verkrijgen en te behouden. Of een eigen bedrijf te starten.

Projecten
VAM beheert de formule Vrouwenvakscholing: de methode, didactiek en concepten van scholing en beroepsonderwijs voor met name voor volwassen vrouwen. Maar VAM promoot en ontwikkelt de formule ook en past deze toe in projecten in Nederland en daarbuiten, met name in ontwikkelingslanden. VAM ontwikkelt onder andere nieuwe cursussen en dan vooral voor (kortdurend) beroepsonderwijs voor met name volwassen vrouwen, en traint trainers. We werken altijd nauw samen met lokale partners met name door het helpen versterken van die organisaties en overdracht van kennis en expertise.

Expertisecentrum
De expertise en methoden van VAM worden algemeen erkend en beschouwd als één van de succesvolste in het ondersteunen van vrouwen bij het kwalificeren voor en verkrijgen van een baan of starten van een onderneming. VAM is expertisecentrum voor vrouwenvakscholing en sparringpartner voor beroepsonderwijs/ROC’s, re-integratiebedrijven en (lokale) overheden bij de ontwikkeling van beleid, methode en opleidingen gericht op arbeidsmarktkwalificatie en re-integratie van vrouwen. VAM werkt mee aan pilotprojecten, geeft voorlichting en lobbyt samen met bijvoorbeeld BPW en FNV Vrouwenbond voor een betere positie van vrouwen (met name op de arbeidsmarkt).


Laatste bewerking: 22 februari 2020 | Pagina uitprinten | Terug | Home