klik hier voor openen  Actueel
  Informatie
  Activiteiten
klik hier voor openen  Projecten
klik hier voor openen  Over VAM
klik hier voor openen  Contact


English
Steun ons werk

Steun VAM
Door VAM en haar projecten te steunen, biedt u vooral vrouwen (en hun gezinnen) in ontwikkelingslanden kansen voor een betere toekomst.

Donoren en gulle gevers.
VAM bedankt: alle gulle gevers inclusief onze " vriendinnen"  voor hun niet aflatende steun. In het bijzonder Via.W, Women for Water en RABO Share4More.

Uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer IBAN NL83 RABO037.36.27.041 t.n.v. Stichting VAM te Driebergen. (BIC RABONL2U)

VAM is sinds 2016 een officieel erkend (CBF) doel. (zie onder " over VAM")

VAM legt in haar jaarverslag en op de website verantwoording af over haar activiteiten en besteding van de gelden (zie "documenten").

Belastingvoordeel
Een gift doen aan VAM kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Stichting VAM is namelijk een ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Tijd en expertise
Bent u bereid 'om niet' tijd of expertise ter beschikking te stellen, dan horen we dat ook graag: info[apenstaartje]stichtingvam.nl.


Laatste bewerking: 3 juli 2019 | Pagina uitprinten | Terug | Home