klik hier voor openen  Actueel
klik hier voor openen  Informatie
  Activiteiten
  Projecten
klik hier voor openen  Over VAM
klik hier voor openen  Contact


English
Realisatie Empowerment centrum voor jonge kansarme vrouwen project Suriname dichterbij!

Tot onze vreugde, stemde PUM in met het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van het projectplan door een van de experts van PUM. De expert missie vindt plaats in oktober 2016.

Dit voorjaar tekenden Stichting Sharing the Load, Stichting Agrarische Vrouwen en Stichting Vrouw en ArbeidsMarkt (VAM) een samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een Empowerment centrum voor jonge kansarme vrouwen in het district Commewijne te Suriname.

Een vrouwenvakschool zal een onderdeel van dit centrum worden. Dit plan wordt gedragen en uitgevoerd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van stichting Sharing the Load, stichting VAM en plaatselijke organisaties die expertise hebben in en belang hebben bij de specifieke deelgebieden van dit project.

Stichting Sharing the Load, Suriname wil samen met haar partners middels een Empowerment Centrum voor jonge kansarme vrouwen en een Vrouwenvakschool voor deze vrouwen vanaf de leeftijd van 18 jaar, deze groep meer mogelijkheden bieden om stap voor stap een grotere mate van economische zelfstandigheid te bereiken. Veel jonge kansarme vrouwen in Suriname hebben zeer weinig onderwijs genoten, beperkt tot basisonderwijs.

Op de vrouwenvakschool zullen beroepsonderwijs, cursussen en trainingen op het gebied van landbouw en veeteelt worden verzorgd. Vanuit deze vakschool zullen ook water en waste managementtrainingen verzorgd worden voor de vrouwen.

 


Laatste bewerking: 31 december 2016 | Pagina uitprinten | Terug | Home